Finantări de 800.000 – 1,5 milioane euro pentru afaceri legate de procesarea fructelor, precum producția de gemuri, cidru sau țuică

Antreprenorii români vor putea obține noi fonduri europene cu valori maxime de câte 800.000 euro-1,5 milioane euro pentru afaceri în procesarea fructelor, cum ar fi producția de gemuri, cidru sau țuică.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, deocamdată doar în dezbatere publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol.

Potrivit ghidului consultativ, pentru a putea beneficia de finantare investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură, respectiv investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin submăsură;
 • extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Se finanteaza si investiții în active necorporale pentru:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Investiția trebuie făcută doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa   din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a speciilor cultivate în sere și solarii.

IMPORTANT Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinanțării investiției.

În cadrul submăsurii 4.2a sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;

– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

–  unităţi mobile de procesare.

 – pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provină din sectorul pomicol, excepție produse care rezultă din culturi mixte proprii (de exemplu alun micorizat, culturi asociate, care pot fi procesate și individual).

Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.

Pentru operațiunea de recepţie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.

Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte, conform

În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar următoarele mijloace de transport:

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)

– Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;

– Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;

– Rulote și autorulote alimentare.

Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES.

Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde** impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare.

Cheltuieli cu activități de marketing (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare.

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.

 – Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

 – Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

 – Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

  – Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului); creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand.

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

 

FINANTAREA NERAMBURSABILA

Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

 1. Întreprinderi micro şi mici*:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;

 1. Întreprinderi mijlocii*:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

    1.100.000 euro

 1. Întreprinderi mari*:

Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

1.500.000 euro

* inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice

În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

Comentarii

mood_bad
 • Nicio părere încă
 • Adaugă un comentariu