Finantări de până la 1,5 milioane EURO pentru proiecte de cercetare în sectorul alimentar

Prin intermediul programului ERA-NET Cofund din cadrul Orizont 2020 organizatiile/insitutiile cu activitate de cercetare în domeniul industriei alimentare. interesate să contribuie la dezvoltarea unor sisteme alimentare durabile, adaptate la schimbările climatice, pot obtine finantări de până la 1,5 milioane EURO.

“ERA-NET Cofund” este conceput pentru a sprijini parteneriatele public-public între statele membre (și țările asociate) pentru implementarea și coordonarea activități de rețea în diferite domenii de cercetare.
Organele de conducere pentru SUSFOOD2 și FOSC ERA-NET au convenit să lanseze un apel comun către să consolideze în continuare cercetarea și dezvoltarea cu privire la soluțiile inovatoare pentru reziliența si sisteme alimentare durabile, cu accent pe abordări de îmbunătățire a eficienței resurselor și de îmbunătățire a capacitătii sistemelor alimentare de a rezista șocurilor fizice și economice severe.

Scopul primului SUSFOOD a fost acela de a împărtăși informații, de a coordona activități și de a avea o agendă comună de cercetare și activități reciproce de finanțare a cercetării în domeniul producției și consumului durabil de alimente. În timpul acestui ERA-Net, a fost elaborată o Agendă de cercetare strategică pentru identificarea a opt domenii de cercetare prioritare.
Scopul strategic al SUSFOOD2 completează politicile produselor alimentare și ale bioeconomiei UE prin consolidarea cooperarii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării între membrii UE și statele asociate pentru a maximiza contribuția cercetării la dezvoltarea durabilă a sistemelor alimentare de la producție la consum.

Creșterea cerinței globale de hrană este previzionată la 60 % până în 2050. În același timp, lanțul de aprovizionare cu produse alimentare este încorsetat de mai mulți factori limitativi cum ar fi deficitul de apă, degradarea solului, pierderea biodiversitații și efectul schimbărilor climatice. Mai mult de o treime din alimentele produse în prezent în lume sunt pierdute sau ajung deșeuri. Sistemul nostru de alimentație a suferit transformări majore în ultimul secol, cu schimbări în preferințele alimentare ce au avut un impact iminent asupra sănătății consumatorului și asupra disponibilității produselor alimentare (de exemplu: creșterea bolilor netransmisibile și obezitatea).

Pentru a veni în întampinarea acestor provocări se impune consolidarea sistemul alimentar sustenabil ce oferă oportunități pentru toate părțile interesate să dezvolte un sector sigur, rezilient și competitiv.
Domeniul de aplicare al SUSFOOD 2 acoperă întregul lanț de aprovizionare cu alimente, cu accent principal asupra durabilității lanțului alimentar dincolo de poarta fermei. Nivelul fermei este luat în considerare dacă acesta are un impact direct asupra durabilității celorlalte etape din lanțul alimentar.
SUSFOOD2 promovează o abordare inter-sectoriala și multi-disciplinară de la biologie la inginerie alimentară și științele sociale. Se adresează urmatoarelor obiective socio-economice și de mediu:
– dezvoltarea sustenabilă a sistemelor alimentare de la producție la consum, pentru a crește producția durabilă de alimente odată cu reducerea cantității de deșeuri pe lanțul de aprovizionare alimentar și de limitare a impactului asupra mediului;
– îmbunătățirea calității vieții prin creșterea calității produselor alimentare într-o manieră sustenabilă și asigurarea rezilienței întregului lanț de aprovizionare cu alimente;
– încurajarea comportamentului și alegerilor alimentare ale consumatorilor în stil sustenabil;
– îmbunătățirea competitivității și creșterii economice în industria alimentară europeană, acordând o atenție deosebită IMM-urilor.

SUSFOOD definește sustenabilitatea ca: “un sistem alimentar care susține securitatea alimentară, asigură utilizarea optimă a resurselor naturale și umane în respectul biodiversității și ecosistemelor pentru generațiile prezente și viitoare și care este cultural acceptabil și accesibil, rațional ecologică, corectă și viabilă din punct de vedere economic și furnizează consumatorului alimente adecvate nutrițional, sigure, sănătoase și la prețuri accesibile”.

Finanțarea pentru proiectele transnaționale se va baza pe un instrument virtual comun. Partenerii de proiect care au fost selectați pentru finanțare vor primi subvenția direct de la organismele naționale de finanțare în conformitate cu termenii și condițiile acestora.

Consorțiile de proiect interesate ar trebui să se aplice la unul dintre cele două subiecte:
 Tema I: Inovații pentru îmbunătățirea sustenabilității sistemelor alimentare, cu accent pe creștere eficiența resurselor și reducerea deșeurilor
 Tema II: Adaptarea sistemelor alimentare și rezistența la șocurile sistemului

Data limită de transmitere a proiectelor: 16 August 2021

Proiectele ar trebui să înceapă între decembrie 2021 și aprilie 2022, iar durata nu trebuie să depășească 36 de luni.

Mai multe detalii legate de acest apel puteti găsi la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/susfood2-era-net

.

Comentarii

mood_bad
  • Nicio părere încă
  • Adaugă un comentariu