Formular de aderare

Asociația Bun de Maramureș

Firmele din Maramureș ce activează în domeniul industriei alimentare, precum si producătorii de produse traditionale, au posibilitatea să devină membri simpatizanti ai Asociatiei “Bun de Maramures”, organizatie neguvernamentală ce are ca scop promovarea, păstrarea și revitalizarea patrimoniului maramureșean reprezentat de produsele locale și tradiționale, meșteșuguri, tradiții, gastronomie si arhitectură specifică.

Avantaje

Utilizarea acestei licente poate aduce:

 • Creşterea încrederii clientilor în calitatea produsului/produselor
 • Creşterea nivelului de protectie împotriva produselor contrafăcute sau de slabă calitate
 • Creşterea sanselor de intrare în diverse retele comerciale

 • Consultanta privind strategia de promovare a produselor
 • Prezentarea producătorului si a produselor pe pagina web “ro”
 • Campanii de promovare a produselor prin retelele de social media

sunt disponibile în sectiunea de mai jos.

 • Rezervarea de locuri la târguri locale de profil
 • Tipărirea de materiale promotionale pentru participarea la târguri

 • Informare privind surse de finanțare adecvate domeniului alimentar
 • Preevaluarea sanselor de accesare a diferitelor surse de finantare
 • Consiliere pentru pregătirea proiectelor

 • Mediere cerere de inovare/cercetare și resurse existente
 • Transferuri de inovare

Pot dobândi calitatea de membrii simpatizanti persoanele juridice cu activitate în industria alimentară care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • nu a suferit nici o condamnare care să o facă nedemnă de această calitate;
 • aderă la scopul şi obiectivele Asociației;
 • au recomandarea unui membru al Asociației;
 •  întrunesc acordul Consiliului Director.

Formularele necesare aderării la Asociatia Bun de Maramures sunt disponibile în sectiunea de mai jos.

Pot dobândi calitatea de membrii simpatizanti persoanele juridice cu activitate în industria alimentară care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • nu a suferit nici o condamnare care să o facă nedemnă de această calitate;
 • aderă la scopul şi obiectivele Asociației;
 • au recomandarea unui membru al Asociației;
 •  întrunesc acordul Consiliului Director.

Formularele necesare aderării la Asociatia Bun de Maramures sunt disponibile în sectiunea din dreapta.

Cerere de adeziune la Asociația Bun de Maramureș

Formular 1

Cerere Adeziune Asociația Bun de Maramureș 2020 rev2
Descarcă

Declarație privind lipsa conflictului de interese

Formular 2

Declarație conflict de interese bundeMM 2020
Descarcă