Consiliul Județean Maramureș si-a propus să introducă un sistem de etichetare numit „Bun de Maramureș” pentru cele mai reprezentative produse locale, și în acest sens a înregistrat marca „Bun de Maramureș” la OSIM.
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a acordat Certificatul de înregistrare a mărcii ”Bun de Maramureș” cu nr. 158095, începând cu data de 21.06.2018.
Asociația Bun de Maramureș, prin Acordul de cooperare încheiat cu Consiliul Județean Maramureș, are dreptul de a gestiona marca ”Bun de Maramureș”.

Eticheta „Bun de Maramureș” se doreste a fi o garanție oferită de Consiliul Județean Maramureș cu privire la potențialul unui produs si reprezentativitatea acestuia pentru județul Maramureș. Sunt avute în vedere produsele a căror realizare exploatează o resursă locală, au o rețetă tradițională și/sau folosesc o tehnică tradițională sau una inovatoare dar legata de specificul maramuresean.
”Bun de Maramureș” va reprezenta o alternativă și oportunitate pentru producătorii locali de alimente care nu au certificatul „Produs tradițional” să fie recunoscuți ca exponenți ai mâncărurilor tradiționale din Maramureș, pe baza rețetelor și materialelor locale.

Eticheta ”Bun de Maramureș” va putea fi obținută și utilizată de producatorii locali în baza unui contract de licență.

In vederea acordarii acestei licente, au fost stabilite câteva criterii cu caracter general privind licentierea, dintre care amintim:

Legalitatea afacerii

  • solicitantul sa fie întreprindere înregistrată în Registrul Comerțului sau persoană fizică autorizată (PFA, I.I., IF);
  • activitatea de productie în domeniul alimentar trebuie să fie autorizată.

Locatia

  • producătorii / procesatorii trebuie să aibă sediul în județul Maramureș;
  • punctul de lucru unde se realizează bunul supus licențierii să fie înregistrat în județul Maramureș;
  • materiile prime si materialele să fie achiziționate preponderent de pe plan local (județul Maramures).

Specificul produselor si calitatea

  • să existe un istoric al realizării produselor respective în Maramures sau să fie strâns legat de resurse existente pe plan local;
  • să fie de o calitate ridicată, iar producătorul să mențină calitatea constatată la licențiere pe toată durata de valabilitate a contractului de licență.