(Arhiva) Proiect de ORDIN privind comercializarea pâinii si a produselor de panificaţie vrac

Directia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul A.N.P.C., vă supune atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter normativ.

Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condițiile care trebuie respectate la comercializarea în vrac a pâinii și a produselor de panificație.

Art.2. (1). Pentru pâinea şi produsele de panificație care nu se prezintă, la comercializare, într-un ambalaj de protecție sanitară operatorul economic ce comercializează produsul are obligația de a furniza aceste produse prin intermediul “vânzării asistate”, respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul către consumator.
(2).Se interzice comercializarea pâinii şi a produselor de panificație nepreambalate prin “autoservire” , către fiecare consumator.

Art. 3. La comercializarea în vrac a pâinii și a produselor de panificație, operatorii economici sunt obligați să afișeze în structurile de vânzare următoarele elemente:
– denumirea sub care se vinde produsul;
– denumirea furnizorului;
– cantitatea netă/bucată;
– prețul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;
– prețul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.
– componentele cu efecte alergene : după denumirea fiecarui produs alimentar care are în compozitie substanţe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranţă menţionate în anexa II din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 se va înscrie „ conţine : …” urmat de numele substanţei sau a produsului care poate cauza alergii sau intoleranţă menţionate în anexa II din Regulamentul (UE) nr.1169/2011.

Art.4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Proiectul de Ordin va fi supus procedurii de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

Comentarii

mood_bad
  • Nicio părere încă
  • Adaugă un comentariu